6 lut 2020

6 lut 2020

Nowe oznakowanie dróg szybkiego ruchu

Przez:

Sekcja: Aktualności

GDDKiA opracowała projekt zmian oznakowania dróg szybkiego ruchu i wdrożyła je na wybranych  46 odcinkach nowych dróg. W tym roku zostanie ogłoszony przetarg na przeprowadzenie badania opinii wśród kierujących pojazdami czy oznakowanie eksperymentalne jest intuicyjne i czytelne. Nowe oznakowanie zawiera m.in. numery węzłów oraz ich nazwy. To ułatwia zapamiętywanie określonych zjazdów. Właściwy wybór pasa (np. do skrętu) wskazują strzałki umieszczone nad tablicami kierunkowymi, które znajdują się bezpośrednio nad pasami ruchu. Są jednakowej wielkości, a umieszczone strzałki odnoszą się do określonych pasów ruchu.
Na kolejnych 34 odcinkach będących w realizacji  nowe znaki będą instalowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).
Więcej informacji na ten temat oraz wykaz odcinków z oznakowaniem eksperymentalnym znaleźć można na stronie:https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36501/Oznakowanie-drog-musi-byc-jednolite-i-intuicyjne (Źr. www.gddkia.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet