10 sie 2020

10 sie 2020

Nowe ograniczenia krajowe i regionalne w związku z COVID – 19

Przez:

Sekcja: Aktualności

Obowiązek noszenia maseczek nawet w przestrzeni otwartej i zakaz działalności klubów fitness, solariów i parków rozrywki w „czerwonych” powiatach, a w całym kraju obowiązek okazywania zaświadczenia, jeśli ktoś maski nie nosi. Do tego kwarantanna dla cudzoziemców spoza strefy Schengen, a także zmiany w pracy administracji i mniejszy limit uczestników zgromadzeń – to tylko niektóre nowości, jakie wprowadza nowe rozporządzenie o ograniczeniach związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa tj.  rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Najważniejsze zmiany:

  1. Obowiązkowa kwarantanna dla osób spoza Schengen.

Obowiązujące od dnia 08 sierpnia 2020 r.tj. soboty nowe rozporządzenie wprowadziło obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z zagranicy spoza strefy Schengen. Może ona zostać skrócona, jeśli podróżny wykona szybko test na obecność koronawirusa. Poza tym osoby przekraczające polską granicę muszą podać Straży Granicznej swoje dane oraz informację, dokąd w kraju jadą. Informacje te zostaną przekazane odpowiednim służbom.

Rozporządzenie wprowadza pewne ograniczenia w przekraczaniu granic Polski (lądowych, morskich i powietrznych), ale nie dla obywateli krajów należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), krajów umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej. Natomiast nowe rozporządzenie może utrudnić ruch przyjazdowy z niektórych, głównie dalekich kierunków.

Dane osób na kwarantannie, osób podlegających izolacji w warunkach domowych, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, oraz osób zakażonych tym wirusem będą miały m.in. organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, operatorowi pocztowemu, straży pożarnej i Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Niektóre zawody zwolnione

Zmiany dotyczą też zwalniania z kwarantanny marynarzy lub rybaków.

Z listy państw po przylocie, z których nie ma obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny skreślono Czarnogórę, a dodano Królestwo Marokańskie, Królestwo Tajlandii, Republikę Tunezyjska i Związek Australijski.

Na liście zwolnionych z kwarantanny znaleźli się też:

  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub między­narodowego transportu kombinowanego – w celu odbioru odpoczynku i po odebraniu za granicą odpoczynku,
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

 2. Powiaty żółte i czerwone

Większe obostrzenia będą obowiązywać w powiatach oznaczonych kolorem „czerwonym”: ostrzeszowskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i pow. wodzisławskim. Łagodniejsze rygory będą w powiatach oznaczonych na żółto: wieruszowskim, w Jastrzębiu-Zdroju, jarosławskim, w Żorach, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i w Przemyślu.

Rozporządzenie przewiduje w całym kraju obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m.

  1. Zgromadzenia w całej Polsce podlegają ograniczeniom, na większości obszaru kraju maksymalna liczba osób biorąca udział w zgromadzeniu wynosi 150. Wyjątkiem są strefy: żółta i czerwona (lista powiatów wymieniona w rozporządzeniu).
  1. Wracają ograniczenia w pracy urzędów.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów o ograniczeniach związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirus od 8 sierpnia, do odwołania urzędy administracji publicznej mają pracować w stopniu ograniczonym, polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. ( Źródło: Prawo.pl. dla Lex z dn. 09.08.2020 r./HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet