12 gru 2022

12 gru 2022

Nowe morskie przejście graniczne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej – to jedno z rozwiązań w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, które trafiło do opiniowania. W przejściu będą odprawiane jednostki pływające po nowej drodze wodnej dla żeglugi pomiędzy Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim.

W projekcie rozporządzenia uwzględniono utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat, a także zmianę statusu lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków z dodatkowego na stałe lotnicze przejście graniczne. Ustalenie przejścia granicznego Nowy Świat uzasadnione jest koniecznością zapewnienia miejsca kontroli granicznej dla jednostek pływających po nowej drodze wodnej dla żeglugi pomiędzy Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim.

W początkowym okresie funkcjonowania z przejścia mają korzystać głównie jednostki sportowo – żeglarskie i rybackie. Celem budowy przekopu jest m.in. rozwój portu w Elblągu, wobec powyższego w projektowanym rozporządzeniu określono rodzaj ruch granicznego w tym przejściu, jako osobowy i towarowy.

Wnioskodawcy podnoszą ponadto, że ustalenie na lotnisku Warszawa-Radom stałego lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków jest uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania portu lotniczego w świetle skali spodziewanego ruchu lotniczego oraz zagwarantowania właściwego poziomu ochrony granicy państwa.  Port Lotniczy prognozuje, że w 2023 r. w ramach połączeń regularnych i czarterowych zrealizowanych zostanie około 6 500 operacji lotniczych i odprawionych zostanie około 260 000 pasażerów, przy czym udział ruchu non-Schengen wynosić powinien 55 proc. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 10.12.2022 r./HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet