14 gru 2015

14 gru 2015

Nowe Ministerstwa

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

W Dz. U. z 8 grudnia 2015 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia br. w sprawie utworzenia nowych ministerstw:
– poz. 2075 – Ministerstwa Energii – w jego skład weszły komórki Ministerstwa Rozwoju obsługujące sprawy z zakresu działów energia i gospodarka złożami kopalin,
– poz. 2076 – Ministerstwa Rozwoju – w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i zniesienia Ministerstwa Gospodarki,
–  poz. 2077 – Ministerstwa Cyfryzacji – w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
– poz. 2078 – Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – tworzą go komórki organizacyjne dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obsługujące sprawy działu gospodarka morska; Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obsługujące sprawy działu rybołówstwo: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obsługujące sprawy z zakresu działu żegluga śródlądowa,
– poz. 2080 – Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – tworzą go m.in. komórki dotychczasowego Ministerstwa i Rozwoju obsługujące sprawy działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport, oraz Ministerstwa Cyfryzacji obsługujące sprawy działu łączność.
Przekształceniu uległo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (poz. 2079), które polega na wyłączeniu komórek organizacyjnych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obsługujących sprawy działu administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii. (źr. DGP nr 242 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet