7 sie 2019

7 sie 2019

Nowe konsultacje objaśnień podatkowych w zakresie PIT i CIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie (link otwiera nowe okno w innym serwisie) kolejny projekt objaśnień i zaproszenie do jego konsultacji. Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT) w zakresie:

  1. wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,
  2. opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,
  3. wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,
  4. wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
  5. wyboru sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,
  6. wyboru prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT),
  7. wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).

(Źr.www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet