6 wrz 2022

6 wrz 2022

Nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT  – zmiana terminu składania zgłoszeń

Przez:

Sekcja: Aktualności

Departament Ceł MF opublikował na portalu PUESC nową wersję Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT (wersja 1.15 z 27 lipca 2022 r.).  Zmiany dotyczą m.in. obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT obrotów handlowych obejmujących wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – jak poinformowało MF – obowiązek ten dotyczy podmiotów zobowiązanych bez względu na to, czy dokonują, czy też nie dokonują rozliczenia podatku VAT za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS).

Podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT w Polsce, po przekroczeniu podstawowego progu statystycznego (z uwzględnieniem obrotów obejmujących podstawę opodatkowania z deklaracji podatkowej WSTO OSS), powinny deklarować w zgłoszeniach INTRASTAT wszystkie transakcje, które podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu.  Nowa wersja Instrukcji uwzględnia również zmiany wynikające z nowelizacji miejsc publikacji niektórych aktów prawnych.  Ponadto, w komunikatach wskazano, że: – zmiana w zakresie obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) będzie obowiązywać począwszy od zgłoszeń INTRASTAT za sierpień 2022 r.; – począwszy od zgłoszeń za sierpień 2022 r. ponownie obowiązuje termin składania zgłoszeń INTRASTAT do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.  Szczegółowe informacje są dostępne pod załączonymi linkami. Główny Urząd Statystyczny / Badania statystyczne / Sprawozdawczość podmiotów / Intrastat

Aktualności – puesc.gov.pl (Źr. Raport z monitoringu zmian legislacyjnych Atneo,www.puesc.gov.pl, www.stat.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet