9 wrz 2019

9 wrz 2019

Nowa forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej-prosta spółka akcyjna

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną, która ma  stanowić rozwiązanie dla innowacyjnych przedsięwzięć oraz start – upów. Nowa spółka będzie umożliwiać wniesienie wkładu na pokrycie obejmowanych akcji zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej, np. pracy i/lub usług.

Umowę tej spółki będzie można zawrzeć w formie aktu notarialnego, ale również za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym ( podobnie jak obecnie w przypadku spółki z o.o. ).

Zmiana wejdzie w życie od 01 marca 2020 r.(Źródło: DGP 6-8 września 2019 r. nr 32/(184)/DPG nr 173 (5075)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet