27 lip 2018

27 lip 2018

NORWEGIA – kontrole przewoźników

Przez:

Sekcja: Aktualności

Kontrola w przedsiębiorstwie jest zazwyczaj konsekwencją przeprowadzonej kontroli na drodze. Funkcjonariusze przesyłają do norweskiej Inspekcji Pracy stosowne informacje, a następnie organ wzywa do złożenia wyjaśnień i przekazania wszelkich dokumentów, celem zweryfikowania, czy polski przewoźnik stosuje się do norweskich wymogów dotyczących oddelegowania pracowników do pracy na terenie Norwegii.

Zgodnie z norweskimi przepisami należy rozliczyć nie tylko czas pracy, ale również diety przysługujące kierowcy.

W przypadku gdy przekazane dokumenty zostaną pozytywnie zweryfikowane, norweska Inspekcja pracy, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz wyjaśnień przewoźnika, stwierdza, że przewoźnik należycie stosuje się stawianych przez Norwegię wymogów w kwestii oddelegowania pracownika, zarówno w zakresie norweskiej płacy minimalnej, jak i innych wymaganych dodatków do wynagrodzenia.

W sytuacji stwierdzenia naruszeń przepisów, może wydać przewoźnikowi stosowne zalecenia (nakaz) usunięcia uchybień lub nałożyć karę, a nawet zawiadomić Policję celem prowadzenia postępowania karnego w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia rozporządzenia lub w przypadku podejrzenia poważnego naruszenia rozporządzenia.    (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet