24 mar 2018

24 mar 2018

Niemieckie sądy – stosowanie MiLoG w stosunku do podmiotów spoza Niemiec sprzeczne z prawem unijnym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Stosowanie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących przewozy na terytorium Niemiec jest sprzeczne z wynikającą z art. 52 Traktatu o funkcjonowaniu UE zasadą swobodnego świadczenia usług. Takie stanowisko zajął jeden z niemieckich sądów rejonowych, a potwierdził właśnie Sąd Krajowy w Ansbach.

Co więcej stosowanie niemieckiej płacy minimalnej w stosunku do podmiotów spoza Niemiec jest sprzeczne z prawem unijnym nawet w przypadku kabotażu – uznał tak Sąd Rejonowy w Weißenburgu. Chodzi o dwa orzeczenia zapadłe na kanwie sporu dwóch polskich firm transportowych z niemieckim zleceniodawcą. Niemiecka firma nie chciała zapłacić za przewóz kabotażowy, dopóki usługodawca nie wykaże, że kierowcom za czas pracy na terenie Niemiec wypłacane jest wynagrodzenie na podstawie tzw. ustawy MiLoG. Formularz zlecenia zawierał bowiem klauzulę, iż dochowanie przez przewoźnika jako pracodawcy tych regulacji jest warunkiem ważności umowy.     (źr. GP nr 58 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet