6 kwi 2018

6 kwi 2018

Niemcy – wyniki 2017 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wolumen ładunków transportowanych drogą śródlądową wzrósł w 2017 r. o 0,6%  w stosunku do roku ubiegłego. Biuro statystyczne Niemiec podało cyfrę 222,7 mln ton towarów przemieszczonych  kanałami  i rzekami.   Przewóz kontenerów wzrósł w tym samym okresie o 5,3% osiągając 2,6 mln TEU.  2017 r. okazał się ósmym kolejnym rokiem wzrostu rok do roku.   (źr.www.transportjournal.com – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).