14 mar 2018

14 mar 2018

Niemcy – płaca minimalna w 2018 r. – informacja Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Gdyni

Przez:

Sekcja: Aktualności

„Płaca minimalna w Niemczech w roku 2018  nie uległa zmianie i wynosi podobnie jak w roku ubiegłym 8,84 EUR brutto za godzinę pracy.

Ponadto, w związku z pojawiającymi się informacjami o zmianie interpretacji niemieckich służb kontrolnych, w sprawie kontroli płacy minimalnej i zaliczania w jej poczet poszczególnych składników wypłacanych kierowcom, wyjaśniamy, że przedstawiane informacje, w danym zakresie, znane są już od 2015 roku czyli od momentu publikacji wytycznych przez Urząd Celny.

Zaznaczyć należy, że zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów przez pracownika podczas podróży służbowej, zgodnie z artykułem 3 dyrektywy 96/71, nie jest i nigdy nie był częścią niemieckiej, ani żadnej innej zagranicznej płacy minimalnej.

Z uwagi na powyższe, bardzo ważne jest, aby w prawidłowy i najbardziej optymalny sposób określić wypłacane kierowcom należności, a także rozważnie odpowiadać na pytania kontrolujących, dotyczące poszczególnych składników.

28.11.2017 r. zakończyła się pomyślnie kolejna (około setna) kontrola polskiego przewoźnika. Przy zachowaniu odpowiednich regulacji, do niemieckiej płacy minimalnej wliczone zostały w odpowiednim zakresie wypłacone polskie diety oraz ryczałty za noclegi, co umożliwiło minimalizację dopłat.

Ponadto, OCRK uzyskało potwierdzenie zmiany stanowiska Federalnego Ministerstwa Finansów w zakresie elementów składowych niemieckiej płacy minimalnej.

Aktualizacja wytycznych polegająca na przeniesieniu niektórych składników wynagrodzenia, np. dodatków za pracę w niedzielę i święta lub dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, do grupy uwzględnianych w płacy minimalnej dodatków i dopłat, wynika z orzecznictwa Federalnego Sądu Pracy.

Powyższa zmiana jest dobrą wiadomością dla polskich przedsiębiorstw transportowych z uwagi na możliwość ograniczenia wysokości dopłat za pracę kierowców na terytorium Niemiec, względem polskiego wynagrodzenia.”       (źr.www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet