7 kwi 2017

7 kwi 2017

Niemcy – odpoczynek w kabinie c.d.

Przez:

Sekcja: Aktualności

31 marca 2017 r. niemiecki  ustawodawca przyjął  przepis, który przewiduje kary za odbiór regularnego odpoczynku tygodniowego (45 godzin) w kabinie kierowcy. Przepis nie został jeszcze oficjalnie opublikowany – zacznie obowiązywać następnego dnia po opublikowaniu –  spodziewany termin wejścia w życie – połowa/koniec kwietnia 2017 r. Nowy przepis zakazuje odbioru regularnego odpoczynku w kabinie. Za złamanie tego przepisu przewidziano grzywny identyczne z tymi, które mają zastosowanie, jeżeli kierowca całkowicie pominął regularny odpoczynek:

• dla kierowcy – 60 euro za każdą godzinę, o jaką został skrócony odpoczynek
• dla przewoźnika – 180 euro za godzinę.      (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet