23 maj 2017

23 maj 2017

Niemcy – odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wg. informacji Departamentu Transportu Drogowego  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przekazanych przez Stałe Przedstawicielstwo RP w Brukseli,  przepisy ustanawiające zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu na terytorium Niemiec zostaną najprawdopodobniej opublikowane  24 maja br. z mocą obowiązującą od następnego dnia po publikacji tj. 25 maja br.  (źr. MIiB – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet