26 wrz 2017

26 wrz 2017

Niemcy – ocena infrastruktury dla eksploatacji dłuższych pociągów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pokonana została pierwsza przeszkoda na drodze do wprowadzenia do eksploatacji dłuższych pociągów. Federalne ministerstwo transportu i infrastruktury (BMVI) potwierdziło pozytywny rezultat przeprowadzonej oceny ekonomicznej „740 mtr sieci”. Potwierdzenie to otwiera drogę do podjęcia dalszych kroków. Niemiecki operator infrastruktury DB Netz przedłożył propozycję takiej sieci jeszcze w 2013 r.  precyzując 66 koniecznych elementów takich jak: zmiana sygnalizacji, zwiększenie sieci torów umożliwiających postój pociągu o długości 740 mtr w celu przepuszczenia szybszych pociągów.     (źr. www.transportjournal.com – DA

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).