2 gru 2019

2 gru 2019

Niejawne nadzorowanie przedmiotów przestępstwa

Przez:

Sekcja: Aktualności

Niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa zostało uregulowane w Rozporządzeniu MSiA z dn. 04 listopada 2019 roku ws. sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania, wytwarzania i przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

Polega ono na obserwowaniu:

  • przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa,
  • nieruchomości lub rzeczy ruchomych, w tym środków transportu, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa,
  • osób mogących w nich uczestniczyć.

Ww. akt wchodzi w życie 12 grudnia 2019 roku. ( Źródło: DGP z dn. 02.12.2019 r., nr 232(5134) /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet