13 paź 2022

13 paź 2022

Największa nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

13 października  2022 r. wchodzi w życie największa nowela kodeksu spółek handlowych od jego uchwalenia w 2000 r. Według jej autorów pozwoli ona efektywniej zarządzać spółkami. Ustawa spotkała się też z wyjątkową krytyką wielu specjalistów.

  • Nowy dział k.s.h.: „Grupa spółek”, stanowi, że grupę tworzy spółka dominująca i spółka zależna albo spółki zależne kierujące się wspólną strategią oraz interesem zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie. Narzędziem tej strategii będą wiążące polecenia spółki matki wydawane spółce córce,
  • Zwiększa się też rola rad nadzorczych w spółkach w ogóle. Będą mogły ustanowić doraźny lub stały komitet z jej członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych, a jeżeli umowa spółki to dopuści, mogą podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez doradcę rady nadzorczej na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku. Zarząd ma mu zapewnić dostęp do dokumentów i udzielić żądanych informacji. Skorzystanie z tych nowych narzędzi nie zwalnia członków rady nadzorczej z odpowiedzialności za nadzór w spółce.

 Źródło: Rzeczpospolita e -wydanie z dnia 12.10.2022 r./  HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet