31 sie 2022

31 sie 2022

Najczęstsze nieprawidłowości przy zgłaszaniu przesyłek do kontroli granicznej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej  puesc.gov.pl KAS opublikowała informację o najczęstszych nieprawidłowościach wystepujących przy zgłaszaniu przesyłek do kontroli granicznej wskazanych przez Inspekcję Weterynaryjną Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.W informacji podkreślono,że obecna sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz blokada czarnomorskich portów w znaczący sposób wpływa na zmianę dotychczasowych przepływów handlowych, w szczególności na międzynarodowym rynku zboża oraz owoców i warzyw. Ukraina poszukuje alternatywnych szlaków handlowych, a Polska jest jednym z krajów, przez który przebiegają transgraniczne korytarze tranzytowe. Masowy napływ towarów z Ukrainy wpływa na stale rosnące natężenie ruchu granicznego, szczególnie z dużym wolumenem pojazdów ciężarowych, i wpływa na obsługę odpraw celnych przewożonych towarów, w szczególności na kierunku wjazdowym do Polski.

Prawidłowe funkcjonowanie przejść granicznych na odcinku z Ukrainą oraz całokształt warunków obsługi wszystkich procesów związanych z przemieszczaniem towarów przez granicę polsko-ukraińską jest zjawiskiem złożonym i wymagającym ścisłej współpracy służb i instytucji związanych z funkcjonowaniem przejść granicznych. Znaczący wpływ na odprawę graniczną mają także przedsiębiorcy pełniący w międzynarodowym łańcuchu dostaw rolę importerów, spedytorów, agentów celnych, brokerów, przewoźników, etc.

Mając powyższe na uwadze oraz w celu usprawnienia przepływu towarów przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne, właściwe inspekcje wskazały najczęstsze błędy, które występują podczas zgłaszania przez agencje celne, przesyłek do kontroli granicznych oraz
w ramach przypomnienia przedstawiły wymogi w zakresie towarów podlegających określonym kontrolom. Poniżej zamieszczamy link do informacji:https://puesc.gov.pl/aktualnosci?p_p_id=seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher&p_p_lifecycle=0&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_action=showArticle&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId=639675992                  (Źr. www.puesc.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet