28 mar 2019

28 mar 2019

Naciski na oś – możliwość wystąpienia o zwrot nałożonych kar

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wyrok TSUE z dnia 21 marca br., w sprawie tzw. dyrektywy naciskowej, stwarza możliwość występowania przez firmy transportowe o zwrot zapłaconych kar za przeciążenia. Zagadnienie powyższe dotyczy przejazdu pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia, w tym konkretnym ujęciu takimi, które spełniają dopuszczalne naciski na oś napędową (11,5 tony), a które poruszały się drogami o dopuszczalnym nacisku 8 bądź 10 t/oś.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał bowiem, iż Polska naruszyła art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE, poprzez nałożenie na przewoźników obowiązku posiadania specjalnych zezwoleń, które mogła ona stosować jedynie do końca 2010 r.,

Tym samym, przewoźnicy są uprawnieni do występowania o zwrot nałożonych kar, począwszy od 2011 r. Należy mieć jednak na uwadze krótkie terminy dla wznowienia postępowań oraz fakt, iż nie każdą tego typu karę będzie można wyegzekwować. (Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 marca 2019, nr 59 (4961)/ A.P-K).

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet