17 mar 2016

17 mar 2016

Mylnie wskazany nabywca-faktura korygująca zamiast noty

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyroku z 4 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1270/15 WSA w Poznaniu orzekł, że nie można wystawić noty korygującej do faktury, w której błędnie wskazano wszystkie dane nabywcy. Nota korygująca służy do korekty błędów dotyczących danych nabywcy wskazanego w wystawionej fakturze , jednak nie w sytuacji, gdy faktycznym nabywcą jest inny podmiot. Notę korygującą ma prawo wystawić faktyczny nabywca, a podmiot błędnie ujęty w fakturze nabywcą nie jest. Aby skorygować taką fakturę sprzedający musi wystawić fakturę korygującą. (Źr www. orzeczenia.nsa.gov.pl..-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet