22 lis 2023

22 lis 2023

MSWiA chce przedłużenia kontroli na granicy ze Słowacją do 3 grudnia

Przez:

Sekcja: Aktualności

Tymczasowa kontrola graniczna na granicy ze Słowacją trwa do 22 listopada 2023 r., ale MSWiA chce, aby została przedłużona do 3 grudnia. Granicę lądową można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Jednocześnie projekt rozszerza zakres ruchu w 8 pieszych przejść granicznych, dopuszczając na nich, pod pewnymi warunkami, ruch osobowy i towarowy.

Kontrola została wprowadzona początkowo na 10 dni od dnia 4 października – rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Potem przedłużono ją o 20 dni – do 2 listopada, a ostatnia nowelizacja rozporządzenia dodaje kolejny okres – od piątku 3 listopada do środy 22 listopada

MSWiA przygotowało kolejną nowelizację rozporządzenia na podstawie którego tymczasowa kontrola graniczna zostanie przedłużona do 3 grudnia 2023 r. Ministerstwo uzasadnia, że nadal zachodzą przesłanki do tego typu działań z uwagi na liczbę migrantów przekraczających granicę.

MSWiA uzasadnia, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób przekraczających polsko-słowacką granicę państwową w projekcie rozszerzono zakres ruchu w części obecnie funkcjonujących pieszych przejść granicznych, dopuszczając ruch osobowy i towarowy, zgodnie z kategorią drogi – z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w następujących przejściach:

  1. Konieczna,
  2. Niedzica,
  3. Łysa Polana,
  4. Chochołów,
  5. Winiarczykówka,
  6. Ujsoły,
  7. Bór,
  8. Jaworzynka

– przy utrzymaniu ograniczenia do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

 Kontrola graniczna została wprowadzona w trybie pilnym na podstawie art. 28 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen, początkowo na 10 dni. Następnie dwukrotnie przedłużona – po 20 dni za każdym razem. Zgodnie z kodeksem Schengen, całkowity okres przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej, w myśl tego artykułu, może wynosić dwa miesiące. Istnieje też tryb normalny, ale wtedy KE musi zostać poinformowana z czterotygodniowym wyprzedzeniem. Do tej pory Polska kontrole na granicach wewnętrznych przywracała sześciokrotnie.

Tymczasową kontrolę graniczną na granicy ze Słowacją podjęły też Czechy. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 20.11.2023 r.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet