2 lut 2017

2 lut 2017

MSC przejmuje udziały w amerykańskim operatorze portowym armatora Hanjin

Przez:

Sekcja: Aktualności

MSC nabyło większościowy udział  (80%) w amerykańskim operatorze portowym Total Terminals International (TTI) należącym wcześniej do armatora Hanjin. Udziały trafią do spółki córki MSC  – Terminal Investment Ltd. Pozostałe akcje nabędzie Hyundai Merchant Marine.

Wcześniej MSC nabyło 54%-owy udział w terminalu Total Terminals International LLC w porcie Long Beach, dzięki czemu posiada obecnie 100% udziałów w tym obiekcie, posiada też . 46% udziałów w porcie Seattle, które wcześniej należały do Hanjin.    (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).