24 mar 2018

24 mar 2018

Monitorowanie przewozu towarów wrażliwych koleją

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na mocy nowelizacji ustawy, którą 22 marca br. przyjął  Sejm. monitorowaniem objęto przewóz koleją towarów wrażliwych oraz transport produktów leczniczych. Chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy, a także produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożone brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.
Ze względu na specyfikę przewozów kolejowych kontrola  nie będzie wykonywana na całej trasie przewozu odbywać się będzie np. na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu.
Odnośnie sposobu monitorowania przewozu produktów leczniczych, każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem.

Jeżeli środek transportu wraz z towarem nie zostanie przedstawiony do wskazanego miejsca w określonym czasie, na przewoźnika zostanie nałożona kara 20 tys. zł. Jeżeli transport zarejestrowany w ramach tranzytu przez Polskę zniknie, kara wyniesie 100 tys. zł. (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet