6 kwi 2021

6 kwi 2021

Modyfikacja załącznika stanowiącego wzór Zobowiązania Gwaranta

Przez:

Sekcja: Aktualności

Departament Ceł poinformował, że w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 600 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie modyfikuje załącznik stanowiący wzór Zobowiązania Gwaranta w sposób, który umożliwia złożenie przedmiotowego dokumentu do urzędu zabezpieczenia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia( Newsletter Służby Celnej Nr Z/25/2021 z dnia 02.04.2021 r.-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet