6 lip 2017

6 lip 2017

Modernizacja szlaków kolejowych do portów w Szczecinie i Świnoujściu

Przez:

Sekcja: Aktualności

4 lipca br. w szczecińskim porcie  odbyło się podpisanie umowy w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. Aktualnie udział ładunków obsługiwanych w zespole portów Szczecin-Świnoujście z wykorzystaniem kolei stanowi 34%. Przedmiotem przewozu są głównie ładunki masowe: węgiel (33%), ruda (26%) oraz ładunki drobnicowe (23 %. Projekt to przede wszystkim likwidacja wąskich gardeł, zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu dowozu i odwozu ładunków w relacji z portami, a także zapewnienie jak najwyższej punktualności realizowanych kolejowych połączeń towarowych. Projekt obejmuje w Szczecinie budowę wiaduktu nad ulicą Gdańską, przebudowę mostu kolejowego nad rzeką Parnicą, elektryfikację dojazdu do Parku Wrocławskiego (skrócenie czasu przejazdu pociągu nawet o 2 godz.), modernizację układu kolejowego w rejonie Parku Wrocławskiego (tory, urządzenia sterowania ruchem) i terminalu kontenerowego w sposób umożliwiający bezpośredni wjazd i wyjazd trakcją elektryczną oraz modernizację torów kolejowych pomiędzy stacją Szczecin Port Centralny a nabrzeżami w rejonie przeładunków masowych w porcie w Szczecinie (SpA, SpB i SpC). W Świnoujściu planowane jest położenie drugiego toru  na odcinku ok. 1,5 km między stacjami Świnoujście SiA – Świnoujście SiB w celu zwiększenia zdolności przepustowej między stacją osobową i towarową oraz poprawy stanu infrastruktury kolejowej w rejonie stacji towarowej Świnoujście SIB (m.in. modernizacja układu torowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym) w celu skrócenia czasu obsługi wagonów kolejowych, a także budowę torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu promowego. Projekt jest realizowany przez  PKP PLK S.A. wspólnie z ZMPSiŚ SA. Szacunkowy koszt inwestycji realizowanej w latach 2018 – 2020  przekracza 655 mln złotych, z udziałem ZMPSiŚ S.A. w wysokości blisko 34 mln zł. Zakładane dofinansowanie unijne UE to 85%.    (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet