24 sty 2024

24 sty 2024

Ministerstwo Infrastruktury. Rozmowy na temat budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wiceminister Infrastruktury ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Arkadiusz Marchewka spotkał się z dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciechem Zdanowiczem w sprawie kluczowej morskiej inwestycji w województwie zachodniopomorskim, budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Celem wizyty roboczej było określenie planów budowlanych w związku z tym przedsięwzięciem, które w przyszłości ma wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu.

Wedle planów inwestycyjnych jednym z wyzwań będzie zbudowanie infrastruktury, która pozwoli na przyjmowanie statków o długości do 400 metrów. Żeby osiągnąć ten cel, jest niezbędne pogłębienie kanału żeglugowego o długości 70 km do głębokości 17 metrów. Planowany terminal ma powstać na wschód od świnoujskiego gazoportu. Będzie umiejscowiony na pirsie w morzu i osłonięty falochronem o wstępnie planowanej długości ok. 3,63 km. Ponadto do realizacji przewidziana jest konstrukcja oporowa dla pola odkładu urobku z toru wejściowego i obrotnicy: ok. 2,68 km. Łącznie jest to ok. 6,31 km. Według szacunków terminal ma przeładowywać ok. 1,5 miliona TEU rocznie, a prace nad nim mają potrwać do 2028 roku.

Ministerstwo Infrastruktury. Rozmowy na temat budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu – Gospoda (gospodarkamorska.pl) (Źr.www.gospodarkamorska.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet