26 lut 2018

26 lut 2018

Ministerstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

W odpowiedzi  na sygnały wpływające do Ministerstwa Finansów o trudnościach wielu podatników ze sporządzeniem  dokumentacji cen transferowych i sprawozdań w ustawowych terminach Ministerstwo podjęło działania zmierzające do wydłużenia o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i 2018 r. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który trafił do konsultacji wewnątrzresortowych.

Jednocześnie MF prowadzi prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób zmniejszy i uprości obowiązki dokumentacyjne dla podatników. Ponieważ zmiany będą korzystne dla podatników, rozważa się wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.

Najważniejszą zmianą w projekcie rozporządzenia jest wydłużenie podatnikom, którzy mają obowiązki dokumentacyjne z zakresie cen transferowych, terminu do:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania,

Aby uprościć system podatkowy oraz ze względu na ważny interes podatników, planuje się wydłużenie tych terminów do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie jest to termin do złożenia zeznania podatkowego). Ma to objąć obowiązki powstałe w 2018 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).(Źr. www. mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet