26 kw. 2021

26 kw. 2021

Mikrorachunek podatkowy 

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 690 opublikowano rozporządzenie w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Rozporządzeniem rozszerzona została lista płatności, które należy wpłacać na indywidualny numer konta podatnika – mikrorachunek. Zgodnie z rozporządzeniem płatności te (oprócz dotychczasowych tj. CIT, PIT i VAT) obejmują także:

– daninę solidarnościową;

– opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml;

-opłatę od środków spożywczych;

-opłatę wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych;

-podatek od sprzedaży detalicznej.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2021r.(Źr. Raport z monitoringu zmian Atneo-K.O.) .

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).