16 cze 2020

16 cze 2020

Mikropożyczki będą zwolnione z egzekucji i umorzone z urzędu – zapisy tarczy 4.0.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W tarczy antykryzysowej są dobre zmiany dla tych, którzy otrzymali mikropożyczki. Za sprawą zgłoszonej w Sejmie poprawki, jej umorzenie będzie możliwe bez składania wniosku. Ponadto środki z pożyczki nie będą podlegać egzekucji.

Mikropożyczki to jedna z popularniejszych form wsparcia z tarczy antykryzysowej. Zgodnie z art. 15zzd tarczy antykryzysowej mikroprzedsiębiorcy mogą złożyć do powiatowych urzędów pracy wnioski o jednorazowe pożyczki do wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Można ją przeznaczyć m.in. na opłacenie podatków, składek ZUS, zakup towarów, materiałów niezbędnych w działalności lub czynsz. Warunkiem uzyskania pożyczki jest założenie działalności przed 1 kwietnia 2020 roku.

Najnowsza, uchwalona już przez Sejm i oczekująca na rozpatrzenie przez Senat, tarcza antykryzysowa 4, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zwalnia z obowiązku złożenia wniosku o umorzenie, ale nie tylko. Sprawi też, że kwota pożyczki będzie wolna od egzekucji.

Za sprawą poprawki zgłoszonej w Sejmie do z ust. 7 art. 15zzd tarczy antykyzysowej usunięte zostanie zdanie, zgodnie z którym we wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. To oznacza, że pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu automatycznie, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Ponadto tarcza 4 usuwa z art. 15 zzd ust. 8. Zgodnie z nim oświadczenie o prowadzeniu działalności miało być składane  pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ponadto zgodnie z tarczą 4, środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie od następnego dnia po ogłoszeniu tarczy antykryzysowej 4 w Dzienniku Ustaw. Senat ma się zająć ustawą na posiedzeniu rozpoczynającym się 17 czerwca. Wszystko zatem wskazuje, że tarcza 4 powinna obowiązywać przed wakacjami. Przed wejściem w życie tarczy 4 wydaje się, że nie ma podstawy do zwolnienia z egzekucji mikropożyczki

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 13.06.2020 r. /HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet