22 maj 2020

22 maj 2020

MF- czas zwrotu VAT w czasie epidemii

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie zadane przez Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że nie prowadzi obecnie prac nad generalnym skróceniem maksymalnych terminów zwrotu VAT, ale zapewnia, że w okresie epidemii wydano zalecenia organom podatkowym, aby dokładały starań w celu skrócenia, czasu rozpatrzenia zwrotu VAT do absolutnego minimum i dokonywały zwrotów na rachunki podatników niezwłocznie po uznaniu ich za zasadne.Generalne skrócenie terminów ustawowych zwrotu VAT, mogłoby zdaniem MF generować ryzyko nadużyć w podatku VAT ,pozbawiłoby bowiem naczelników urzędów skarbowych, w uzasadnionych przypadkach, niezbędnego czasu na weryfikację rozliczenia podatnika.(Źr.www.prawo.pl_K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet