25 lis 2019

25 lis 2019

Mały ZUS plus przyjęty przez rząd

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projektowane przepisy wprowadzają jedną z ulg dla mikro i małych przedsiębiorców zwaną „ulgą mały ZUS plus”. Przepisy modyfikują m.in. wysokość progu przychodu umożliwiającego zastosowanie ulgi oraz wprowadzają możliwość ustalania  podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  liczonego od wypracowanego dochodu ( a nie od przychodu).  Czas, przez który firma będzie mogła skorzystać z ulgi wynosić ma maksymalnie 36 m-cy w ciągu kolejnych 60 m-cy kalendarzowych.

Aby skorzystać z ww. ulgi w 2020 roku, trzeba będzie wykazać roczny przychód za poprzedni rok nieprzekraczający 120 000,00 zł, a dochód przedsiębiorcy musi być niższy niż 6 000,00 zł/mies.

Ulga nie obejmie osób, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. W projekcie rząd nie uwzględnił ani jednej zmiany proponowanej przez organizacje przedsiębiorców.

(Źródło:  DGP z 25.11.2019r., nr 227 (5129)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).