12 maj 2021

12 maj 2021

Luzowanie obostrzeń – Kalendarium

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rząd nowelizuje rozporządzenie dotyczące obostrzeń obowiązujących do 5 czerwca. Skoryguje m.in. zapis dotyczący liczby osób mogących brać udział w zgromadzeniach – w pierwotnej wersji było to 5 osób, podczas gdy na prywatkę mogło przyjść nawet 50.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ukazało się w czwartek w Dzienniku Ustaw. (poz. 861).  Obowiązuje od soboty 8 maja, ale część przepisów wchodzi w życie później.

Z zakazu zgromadzeń wyłączono też egzaminy sędziowskie, prokuratorskie i referendarskie, a także kolokwia pisemne dla aplikantów adwokackich albo aplikantów radcowskich organizowanych w trakcie tych aplikacji. Podobnie ma być ze szkoleniami, kursami, testami kwalifikacyjnymi, egzaminami i ćwiczeniami dla Straży Parku i Straży Leśnej, a także szkoleniami  dla ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami, i szkoleniami dla ratowników górskich i narciarskich oraz psów ratowniczych, w tym psów lawinowych, wraz z ich przewodnikami.

Do 5 czerwca 2021 r. utrzymany zostaje nakaz noszenia maseczek, obowiązkowe są:

  • w środkach transportu zbiorowego,
  • w miejscach ogólnodostępnych,
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Czyli tak jak dotychczas, ale od 15 maja nie trzeba ich będzie nosić w miejscach na świeżym powietrzu. Obowiązuje natomiast obowiązek utrzymywania półtorametrowej odległości w ruchu pieszym.

Otwarte będą hotele – wymagane jest jednak, by hotel udostępniał nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem do dnia 5 czerwca 2021 r. zdalnie – czyli za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, mają odbywać się targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania.

Według pierwotnej wersji rozporządzenia do 5 czerwca 2021 r. zakazane jest organizowanie i udział w zgłoszonych zgromadzeniach, chyba że liczba uczestników nie przekracza 5 osób, a odległość pomiędzy zgromadzeniami to minimalnie 100 metrów. Tyle że przepis nie był równie surowy wobec imprez – na domówkę już od 15 maja można zaprosić nawet 25 osób (więcej, jeżeli to osoby zaszczepione). Od 29 maja w imprezach na świeżym powietrzu może brać udział nawet 50 osób.

Nowe rozporządzenie wprowadzi zmiany w tym zakresie – od soboty, 15 maja, w zgromadzeniu może brać udział 25 osób, a od 29 maja 50.

Harmonogram luzowania obostrzeń:

Od 8 maja 2021 r.

Hotele otwarte dla gości – maks. 50 proc. obłożenia obiektu, zamknięte restauracje i strefa wellness & spa.

Od 15 maja 2021 r.

Noszenie maseczek na świeżym powietrzu – jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15, możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką w pomieszczeniach zamkniętych.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 11.05.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet