26 sty 2018

26 sty 2018

Luksemburg – zawiesza czasowo przepisy regulujące płacę minimalną i zgłaszanie oddelegowania

Przez:

Sekcja: Aktualności

Luksemburg zawiesił stosowanie przepisów regulujących płacę minimalną w przypadku transportu międzynarodowego, jak i kabotażu do czasu uchwalenia nowych przepisów na poziomie europejskim.

Przepisy o oddelegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług dotyczą transportu towarów i osób w zakresie :

– operacji kabotażowych mających miejsce w Luksemburgu;

– przewozów transgranicznych mających miejsce do lub z Luksemburga.

Obowiązek składania deklaracji o oddelegowaniu oraz kontrola stosowania luksemburskich przepisów w kwestii minimalnego wynagrodzenia stosowanych do kierowców oddelegowanych w sektorze transportu transgranicznego towarów i osób są zawieszone do czasu zakończenia debaty dotyczącej propozycji Komisji Europejskiej w kwestii oddelegowania kierowców w sektorze transportu drogowego na poziomie europejskim. Zawieszenie stosowania ww. przepisów dla sektora transportu drogowego będzie obowiązywało, aż do chwili transpozycji szczególnych przepisów w tym zakresie do prawa krajowego.  (źr.  www.transportjournal.com, www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet