3 mar 2018

3 mar 2018

Limit odliczenia wydatków na usługi niematerialne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 stycznia 2018 r.,  obowiązuje przepis art. 15e ustawy o CIT,  który dotyczy limitu wydatków na  usługi niematerialne  takie jak m.in. doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych nabywanych od podmiotów powiązanych lub podmiotów z rajów podatkowych. Nielimitowane są koszty do 3 mln zł. Natomiast nadwyżka ponad tę kwotę jest objęta limitem zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na poziomie 5 proc. EBITDA. Nie było jednak jasne czy limit ten należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym, czy już w trakcie roku -zaliczkowo. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że limit odliczenia wydatków na usługi niematerialne, trzeba uwzględnić przy zaliczkach na podatek .(Źr. Rzeczp.nr 50-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).