21 paź 2016

21 paź 2016

„Łącząc Europę” ( „Connecting Europe Facility”)

Przez:

Sekcja: Aktualności

CEF to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera on rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące w/w obszarów. KE  wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) ogłosiła konkurs na współfinansowanie projektów w sektorze transportu i energii w ramach Rocznego Programu Prac na 2016 – nabór synergiczny dla sektorów: transportu i energii.

Nabór dotyczy wniosków o dofinansowanie projektów, w szczególności w obszarach takich jak: inteligentne sieci energetyczne, mobilność elektryczna, inteligentne i zrównoważone systemy transportowe.

Aplikacje przed ich przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Energii.. Wnioski  należy kierować do  Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2016 r.        (źr. www.gospodarkamorska.pl –  DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet