13 kwi 2017

13 kwi 2017

Kryzys możliwości przewozowych Europa – Azja może trwać miesiącami

Przez:

Sekcja: Aktualności

Taką opinię przedstawiła firma konsultingowa Drewry. Europejscy  załadowcy y i eksporterzy spodziewają się kontynuacji zakłóceń w dostawach i dużych podwyżek stawek frachtowych. Niektórzy z nich wyrażają opinię, że sytuacja ulega ciągłemu pogorszeniu, a czas oczekiwania na możliwość załadunku wydłuża się nawet do ośmiu tygodni. Drewry potwierdza, że  nawet w przypadku gdy załadowcom udało się ulokować swoje kontenery, to za cenę znacznie wyższych stawek. Wg. analityków Drewry eksportowe stawki spotowe  są prawie tak wysokie jak stawki w relacji do Europy. World Container Index (WCI) pokazał w zeszłym tygodniu dalszy skok o  10,5% np. w relacji Rotterdam – Shanghaj, w której to relacji stawka osiągnęła poziom USD 1676 za 40”. Wg. publikacji The Loadstar nawet tak wysokie stawki nie gwarantują przyjęcia ładunku,  a od klientów żąda się uiszczenia dodatkowych kwot ponad cenę rynkową. Wg. Container Trades Statistics wolumen ładunków w kierunku Azji w pierwszych dwóch miesiącach tego roku wzrósł o 9%.. Autorzy opinii zgodzili się z opinią niektórych linii, że. silniejszy od spodziewanego wzrost zapotrzebowania pogłębiony jeszcze przewozem ciężkich ładunków mógł wywołać dodatkowe ograniczenia możliwości przewozu. Nie mniej jednak wg. Drewry problem został spotęgowany „ źle zarządzaną integracją sieci nowych aliansów”. Drewry potwierdził, że kilka anulowanych powrotnych sailingów w marcu br. było konsekwencją anulowania rejsów po chińskim nowym roku, chociaż stało się to już coroczną praktyką, a ilość anulowanych sailingów   w roku ubiegłym była znacznie wyższa (19), aniżeli w tym roku (9). Konkluzja raportu Drewry jest następująca – największą przyczyną brakującej zdolności przewozowej stały się zakłócenia w  przesunięciu statków z ich dotychczasowych rozkładów na gotowość  od 1 kwietnia br. w serwisach nowych aliansów. W konsekwencji uległy podwyższeniu stawki frachtowe, ale jednocześnie nastąpiło pogorszenie relacji z klientami, co może być zjawiskiem długotrwałym.   (źr. www.theloadstar.co.uk – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet