17 sty 2018

17 sty 2018

Królestwo Niderlandów – kary za odpoczynek w kabinie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Inspekcja Środowiska Naturalnego i Transportu (Inspectie Leefomgeving en Transport) w Królestwie Niderlandów prowadzi nadzór nad  przestrzeganiem zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Odbiór tygodniowego odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin w pojeździe jest ustawowo zabroniony (art. 8  ust. 8 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 ). Naruszenie tego zakazu podlega w Królestwie Niderlandów karze w wysokości 1500 EUR. Jak informuje holenderska inspekcja drogowa ILT, z początkiem lutego kontrolujący rozpoczną bezwzględne nakładanie kar za powyższe naruszenie. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2017 roku rozwiał wszelkie wątpliwości co do możliwości odbioru odpoczynku regularnego w kabinie pojazdu.   (źr. www.zmpd.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet