25 lut 2016

25 lut 2016

Kradzieże w transporcie drogowym – dane za 2015 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wg. informacji opublikowanych przez TAPA (Transport Asset Protection Association) dotyczących kradzieży w rejonie EMEA obejmującym Europę, Bliski Wschód i Afrykę w 2015 roku odnotowano 1515 przypadków kradzieży, co oznacza wzrost rok-do roku o 37,4%. Wg. wyjaśnień TAPA tak wysoki wskaźnik może być także efektem zmiany podejścia organów ścigania w głównych krajach Europy i dzielenia się informacjami, które mogą okazać się pomocne dla producentów i firm logistycznym w zwiększeniu bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. TAPA potwierdza, iż na ryzyko kradzieży narażone są praktycznie wszystkie towary, a nie jak to bywało dotychczas wyłącznie towary o wysokiej wartości, zwłaszcza zaawansowane technologicznie. Produkty o stosunkowo niskiej wartości jednostkowej są o tyle atrakcyjne, że w swej masie reprezentują wysoką wartość, ponadto często są to produkty, na które łatwiej znaleźć nabywcę, czy trudniej je zidentyfikować. Należą do nich np. żywność i napoje, papierosy, kosmetyki, środki higieny, odzież, obuwie. W ubiegłym roku udało się zebrać informacje o kradzieżach z 29 krajów, w tym 70 przypadków strat jednostkowych przekraczających EUR 100,000. W pięciu krajach odnotowano kradzieże o wartości ponad EUR 1 mln, w tym Włochy, gdzie najwyższa strata była wynikiem kradzieży farmaceutyków z magazynu w okolicach Milano o wartości EUR 3 mln. TAPA odnotowała również nasilające się zjawisko ataków na kierowców przy użyciu noża czy broni, jak też przemocy fizycznej łącznie z uprowadzeniem. Przy okazji TAPA zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie „starzenie” się kierowców i negatywnego wpływu tego procesu na gospodarki w dłuższej perspektywie, jeżeli nie uda się zastąpić odchodzących z zawodu młodymi kadrami. Młodzi ludzie nie postrzegają zawodu kierowcy jako pożądanego zajęcia. Problem tkwi nie tylko w płacy i warunkach jej wykonywania, ale także w ryzyku i obawie o własne bezpieczeństwo. (źr. www.freightweek.org – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet