2 lis 2015

2 lis 2015

Korzystny wyrok dotyczący ryczałtów za nocleg

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

Korzystny dla firm transportowych wyrok, dotyczący ryczałtów za nocleg wydał Sąd Najwyższy (sygn.akt II PK 248/14).Z wyroku wynika ,że na poczet ryczałtu można zaliczyć wypłacone kierowcy przez pracodawcę świadczenia. Rozstrzygnięcie sporu dotyczącego ryczałtu w dużej mierze zależy od zapisów w regulaminach wynagradzania.W sprawie rozpatrywanej przez SN przedsiębiorca zapisał w regulaminie , iż dieta wypłacana jest na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów. W kwestii ryczałtów za nocleg ma wypowiedzieć się Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości UE. (Źr.Rzczp. nr 252-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet