5 kwi 2019

5 kwi 2019

Kontrole fitosanitarne regulowanych towarów roślinnych w imporcie do UE- obowiązkowo w systemie TRACES NT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r., wyniki kontroli fitosanitarnych, importowanych do UE, regulowanych towarów roślinnych, będą obowiązkowo dokumentowane w unijnym systemie TRACES NT. Potwierdzeniem wykonania kontroli będzie dokument CHED-PP (Common Entry Health Document for Plants and Plant Products) generowany z systemu. Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie od 14 grudnia 2019 r. Szczegółowe informacje w obszarze nowych obowiązków spoczywających na importerach, znajdują się w przygotowanej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa ulotce informacyjnej. Poniżej link do ulotki PIORIN: http://piorin.gov.pl/traces/ulotka-informacyjna,3.html         ( Źr.Newsletter Służby Celnej nr 29-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet