20 gru 2018

20 gru 2018

Kontrola licencji przewoźników

Przez:

Sekcja: Aktualności

19 grudnia br. rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o transporcie drogowym przyznającej Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego nowe kompetencje. Wg. projektu informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) będą dostępne dla wszystkich organów kontrolnych państw członkowskich UE. Nowelizacja dostosowuje krajowe przepisy do unijnego rozporządzenie wykonawczego KE 2016/480 z 1 kwietnia  2016 r. w sprawie zasad połączenia krajowych rejestrów elektronicznych     przedsiębiorców transportu drogowego. Po zmianach  ewidencja przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  zostanie rozszerzona o kolejne dane: numery rejestracyjne, kraj rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem, informacje dotyczące statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych w ramach tej licencji.  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet