4 sie 2016

4 sie 2016

Konsultacje zmian Krajowego Programu Kolejowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Konsultacje mają charakter otwarty. Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt powyższego dokumentu zamieszczony został w wersji elektronicznej na  stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w Biuletynie Informacji Publicznej –http://mib.bip.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-spoleczne.html

29 sierpnia br. o godz. 12:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie) odbędzie się konferencja poświęcona projektowi. Termin na wyrażanie opinii o projekcie upływa 2 września 2016 r.  (Źr. www.mib.bipgov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet