3 mar 2016

3 mar 2016

Konsultacje projektu o KAS

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zaproponowało uproszczenie postępowań administracyjnych przed organami podatkowymi poprzez wprowadzenie jednej zamiast dwóch instancji . Decyzja kończąca administracyjne postępowanie jednoinstancyjne mogłaby być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. MF podkreśla, że zmiana jest wynikiem uwzględnienia postulatów podatników skarżących się na przewlekłość postępowań i przywołuje informację Najwyższej Izby Kontroli z wyników kontroli P/13/39, z której wynika, że w Izbie Skarbowej w Rzeszowie średni czas rozpatrywania odwołań wynosił 77 dni, a w pozostałych izbach skarbowych podlegających kontroli od 118 dni do 198 dni. Najdłużej postępowania odwoławcze trwały w Izbie Skarbowej w Gdańsku (średnio 198 dni w 2012 r. i 190 w I półroczu 2013 r.).Ministerstwo Finansów chcąc poznać opinie podatników o projekcie mającym na celu skrócenie procedur wystosowało pismo do Rady Dialogu Społecznego, która ma zaopiniować projekt.(Źr.www.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet