20 lip 2016

20 lip 2016

Konsultacje Komisji Europejskiej – Dyrektywa 2004/52/EC – w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie i Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje odnośnie Dyrektywy 2004/52/EC w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie.

Ankietę można wypełnić online na stronie: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_en.htm

Równolegle z konsultacjami na temat Dyrektywy 2004/52/EC Komisja Europejska ogłosiła także konsultacje odnośnie Decyzji Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych. – nr 2009/750/WE (EETS).

Również i tę ankietę można wypełnić online na stronie:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eets_en.htm

Czas trwania obu konsultacji wyznaczono  na 12 tygodni począwszy od 8 lipca 2016 r. do 2 października 2016 r.  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet