31 maj 2019

31 maj 2019

Konkursy Spedytor Roku 2018 i Młody Spedytor Roku 2019 rozstrzygnięte. XX Kongres Spedytorów już za nami

Przez:

Sekcja: Aktualności

29 maja 2019r. odbył się w Warszawie, w Hotelu Double Tree XX Kongres Spedytorów, w którym udział wzięło ponad 100 uczestników z całej Polski: przedstawiciele władz państwowych, naukowcy ,dziennikarze i reprezentanci firm spedycyjnych.

Konferencję honorowym patronatem objęły: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Patronami medialnymi były   Namiary na morze i handel oraz Polska Gazeta Transportowa.

Gości powitał i  obrady rozpoczął  przewodniczący Rady PISiL, Marek Tarczyński.

Jako pierwsza głos zabrała  Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów Pani  Magdalena Rzeczkowska. W obszernej prezentacji przedstawiła  zmiany w Unijnym Kodeksie Celnym i ich wpływ na działalność przedsiębiorców branży TSL, omówiła  plany usprawniania systemu odpraw celnych i procesów cyfryzacji .

W kolejnym wystąpieniu, o ułatwieniach dla przedsiębiorców branży TSL w podatku VAT mówił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pan  Marek Niedużak Minister Niedużak poinformował, że  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii kontynuując prace , których głównym celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, w szczególności o charakterze administracyjnym, przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Za kilka tygodni projekt ten trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.  W projekcie znalazła się m.in.  propozycja zmiany art. 33a ustawy o VAT pozwalająca rozliczać VAT od importu towarów na zasadach ogólnych. Polskie porty nie są konkurencyjne wobec portów niemieckich, holenderskich czy litewskich. Różnice dotyczą zarówno nadzoru nad towarami ze strony różnych służb kontrolnych, jak i  przede wszystkim  terminu powstania obowiązku płatności podatku VAT od importu towarów. Ministerstwo w projekcie zaproponowało  rozliczenia na zasadach ogólnych tj. wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT-7. Obecnie VAT importowy w deklaracji rozliczać mogą tylko  upoważnieni przedsiębiorcy AEO oraz podmioty spełniające warunki procedury uproszczonej. Rozliczenie VAT importowego w deklaracji VAT szczególnie duże znaczenie ma dla polskich portów. Będą one mogły skutecznie konkurować z portami Europy Zachodniej o przejęcie odpraw towarów z krajów trzecich. Pozwoli to na zwiększenie wpływów do budżetu zarówno z cła jak i podatków od zwiększonych wpływów podmiotów obsługujących import towarów.

Kolejną prezentację zatytułowaną   „Pięć sił kształtujących transport i logistykę   PwC T&L Trend Book 2019” przedstawił Pan Tomasz Sączek z PWC. Analiza trendów i nowych rozwiązań pozwoliła PwC zidentyfikować pięć głównych sił, które będą miały wpływ  na kształt transportu i logistyki są to: digitalizacja, przesunięcia w handlu międzynarodowym, zmiany w procesach dzięki rozwiązaniom software, zmiany wewnętrzne  w handlu, zmiany procesów dzięki maszynom ( hardware).

Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny, który odbywał się pod hasłem relacja spedytor-przewoźnik– współpraca czy walka o klienta .

Moderatorem dyskusji była Pani  prof.dr hab.  Halina Brdulak. Podczas debaty poruszone zostały istotne zagadnienia:

  1. Wyzwania w branży TSL: nowe technologie, platformy internetowe, mniejsze bariery wejścia do biznesu (czasem firmy w pogoni za marżą decydują się na rozwijanie nowej działalności, kluczowe kompetencje firm nie zawsze są w obecnym czasie jasne) – czy zmieniają się zasady prowadzenia biznesu w TSL, czy nadal jednak działamy zgodnie z dawno wypracowanymi zasadami i procedurami?
  2. Kto jest obecnie klientem dla TSL? Coraz częściej pojawia się opcja, że nawet w przypadku relacji B2B powinniśmy się koncentrować na ostatecznym kliencie, i podążanie za jego oczekiwaniami a czasem nawet ich kreowanie mają być wyznacznikiem przyszłego sukcesu.
  3. W warunkach niepewności, braków kadrowych i dużej konkurencji na czym powinniśmy się koncentrować, żeby nie tylko przetrwać na rynku ale też być aktywnym w kreowaniu nowych rozwiązań?
  4. Jakie są obecnie zadania przewoźnika, a jakie spedytora? Jakie efekty w krótkim czasie(rok) i jakie w dłuższym (3 lata) daje bezpośrednia współpraca przewoźnika z klientem bez udziału spedytora? Jak kształtuje się wówczas relacja z klientem?
  5. Czy lojalność i zaufanie w sytuacji trudnego rynku ma znaczenie i czy się „opłaca”? W historii można znaleźć wiele przykładów na pozytywne skutki działania w zespole w sytuacjach kryzysowych. Obecnie jednak rynek jest w fazie zmian, zmienia się otoczenie biznesowe, nowe pokolenia „digital native” przejmują funkcje menedżerskie – jak takie otoczenie wpływa na nas, dojrzałych menedżerów, wychowanych i działających zgodnie z ustalonymi regułami i zasadami?
  6. Zmiana kryje w sobie różne emocje: niepokój i niechęć, ciekawość i energię do zmierzenia się z nieznanym. Gdzie jesteśmy jako przewoźnicy i spedytorzy w tej zmianie?

Odpowiedzi na powyższe zagadnienia starali się udzielić Pan Piotr Sikorski , Pan Jerzy Gębski, Pan Dominik Popiel , Pan Piotr Karczewski i Pani Justyna Kozera. Chociaż
w dyskusji przewijały się wątki pesymistyczne, przeważał pogląd ,że zaspokojenie potrzeb klienta w zmieniającym się otoczeniu będzie wymagać współpracy spedytorów i przewoźników na transparentnych zasadach, a dla spedytora nie zabraknie miejsca na rynku. O przyszłości firm zdecyduje  umiejętność dostosowania się do zmieniających się dynamicznie potrzeb, innowacyjność i kompetencje. 

Po każdym wystąpieniu Uczestnicy kongresu zgłaszali liczne pytania, a  ciekawa dyskusja na tematy poruszane w trakcie kongresu trwała również  po zakończeniu obrad.

Zamknięcia obrad dokonał przewodniczący Rady PISiL Marek Tarczyński. Zwyczajowo kongres zakończyła uroczysta kolacja poprzedzona  rozstrzygnięciem Konkursu „Spedytor Roku 2018” oraz organizowanego po raz drugi  Konkursu „Młody Spedytor Roku 2019”.

Przewodniczący kapituły konkursu  prof.dr hab. Janusz Neider ogłaszając wyniki konkursu podkreślił, że w  konkursie  udział wzięły   przedsiębiorstwa spedycyjne z całego kraju, wyróżniające się świetnymi wynikami finansowymi, skuteczną strategią działania oraz wysoką jakością świadczonych usług. Wyniki oceny najlepszych firm zgłoszonych do konkursu  były  tak zbliżone, że kapituła postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody pierwsze zarówno w kategorii firm dużych jak i w kategorii firm małych i średnich zatrudniających do 50 osób.

W kategorii dużych firm, Kapituła  przyznała tytuł „Spedytor Roku 2018” przedsiębiorstwom: JAS FBG S.A. oraz DHL Global Forwarding Sp. z o.o. W kategorii małych i średnich przedsiębiorstw zwycięzcami ex aequo  została firma Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A. oraz  Asotra Polska Sp. z o.o.

W Konkursie „Młody Spedytor Roku 2019”, który skierowany był do dynamicznych, młodych osób rozpoczynających swoją karierę w branży TSL, zwycięzcą został  pt. Maciej Brandt z firmy Agility Logistics Sp. z o.o. za pracę pt. .”Transport 2.0’’ –  wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu usprawniania procesów logistyczno-transportowych a tym samym szeroko rozumianej optymalizacji”. Nagrodę pieniężną dla zwycięzcy ufundowała firma JAS FBG S.A z Katowic.

Zwycięzcom gratulujemy i wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za udział i stworzenie bardzo przyjaznej atmosfery spotkania i zapraszamy za rok.

Materiały i zdjęcia z kongresu  zostaną opublikowane w e-Biuletynie PISiL (strefa członka). (K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet