28 lut 2019

28 lut 2019

Konferencja prasowa Rail Freight Forward Coalition.

Przez:

Sekcja: Aktualności

20/02/2019 w Brukseli odbyła się konferencja prasowa Rail Freight Forward Coalition. Jest to koalicja europejskich operatorów kolejowych, która stawia sobie za cel przywrócenie znaczenia transportu kolejowego w Europie i wzrost udziału tego transportu w ogólnym tonażu przewożonym w Europie z obecnych 18% do 30 % w 2030 roku.

Koalicja wskazuje, że transport kolejowy jest dużo bardziej przyjazny środowisku, klimatowi, jest tez bezpieczniejszy od innych rodzajów transportu, zwłaszcza transportu drogowego.     Środki jakie według koalicji należy podjąć aby osiągnąć zamierzony cel to uczynienie transportu kolejowego bardziej konkurencyjnym w szczególności poprzez   poprawę  częstotliwości przejazdów, zwiększenie jego niezawodności, polepszenie poziomu cen i serwisu. (źr. Newsletter CLECAT nr 2019/07/JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet