11 lut 2016

11 lut 2016

Konferencja poświęcona żegludze śródlądowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

9 lutego br. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi polskich śródlądowych dróg wodnych. Konferencję otworzył Minister Marek Gróbarczyk zwracając uwagę na:
– konieczność uporządkowania wielu spraw formalno-prawnych dotyczących żeglugi śródlądowej przy współpracy z Ministerstwem Środowiska,
– konieczność stworzenia szerokiej koalicji w kontekście europejskiego systemu transportowego TEN-T.
Jerzy Materna, Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiedział wolę przystąpienia Polski do Konwencji AGN, co wiąże się z koniecznością dostosowania naszych rzek, na początku Odry do IV klasy żeglowności.
W czasie konferencji zaprezentowano uczestnikom założenia do programu rozwoju wodnych dróg śródlądowych w Polsce, przedstawiono zadania inwestycyjne i szacunkowe koszta ich realizacji na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz Kanale Odra-Dunaj i Kanale Śląskim, zadania inwestycyjne i szacunkowe koszta ich realizacji na drogach wodnych E-70 i E-40 oraz na górnym i środkowym odcinku Wisły. Pozostałe wystąpienia poświęcone zostały źródłom finansowania planowanych zadań na polskich śródlądowych drogach wodnych w perspektywie do roku 2020 i do roku 2030, jak też zaprezentowaniu istoty i korzyści płynących z przystąpienia Polski do Konwencji AGN (Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu). (źr. www.morzaioceany.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet