24 paź 2017

24 paź 2017

Konferencja poświęcona tematowi bezpiecznych parkingów

Przez:

Sekcja: Aktualności

19 października br. CLECAT uczestniczył w dorocznej konferencji organizowanej przez European Secure Parking Organisation (ESPORG).  Przedstawiciele Komisji Europejskiej, logistyki, infrastruktury i firm zajmujących się problematyką bezpieczeństwa dyskutowali nad brakiem bezpiecznych parkingów  na europejskiej sieci dróg, przyczynami tego stanu rzeczy i potencjalnych rozwiązań.   Podczas gdy wytyczne TEN-T zawierają wymóg bezpiecznych parkingów ulokowanych na sieci transeuropejskiej do 2030 roku  co 100 km , to  założenie to nie jest realizowane z powodu zarówno inwestycji ze strony władz jak i biznesu.  Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się  w warunku, aby władze krajowe lub regionalne były konsygnatariuszami przy korzystaniu z funduszy europejskich, krajowych wymogów w niektórych krajach, aby bezpieczne parkingi były udostępniane bez opłat, czy brak szerszego zintegrowania  ze strategią w kwestii  bezpieczeństwa i infrastruktury. W dyskusji nad rozwiązaniami problemu pojawiły się propozycje włączenia opłat parkingowych do systemu opłat drogowych, partnerstwo z innymi operatorami usług jak firmy paliwowe czy przekonanie załadowców i przewoźników do przeciwstawienia opłatom parkingowym oszczędności z tytułu niższej stawki ubezpieczeniowej i uniknięcia strat w ładunku będących wynikiem kradzieży.     (źr. CLECAT Newsletter 2017/36 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet