15 sty 2021

15 sty 2021

 Konferencja Noworoczna PISiL 2021

Przez:

Sekcja: Aktualności

 14 stycznia 2021  roku    odbyła się konferencja noworoczna PISiL 2021. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie musiało odbyć się on line

W spotkaniu – obok przedstawicieli branży TSL – uczestniczyli , reprezentanci świata nauki i dziennikarze.

Gości przywitał Przewodniczący Rady Izby pan Marek Tarczyński. Rozpoczynając obrady i zapowiadając pierwszy wykład przypomniał o twórczości prof. Dariusza Filara, który równolegle z pisarstwem ekonomicznym pisze również utwory literatury pięknej. Nawiązał do książek autorstwa prof. Dariusza Filara „Na błędnym kursie” traktującej o polityce i gospodarce Polski w latach 2015-2020 i poprzedniej „Między zieloną wyspą a dryfującą krą” .

Konferencję zainaugurowało wystąpienie  Prof. Dariusza Filara, wieloletniego wykładowcy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, , w latach 2004-2010 członka Rady Polityki Pieniężnej NBP, a w latach 2010-2014 Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Wykład zatytułowany  ”Ile jest pandemii w osłabieniu gospodarki?,” oparty został w dużej mierze na ustaleniach zespołu 13 ekspertów, autorów publikacji “Raport Gospodarka” pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera. Prof. Filar jest jednym z autorów “Raportu Gospodarka”. Publikacja dostępna jest również na platformie Open Eyes Economy Summit. Prof. Filar podkreślił że rok 2020 był pierwszym rokiem recesyjnym, w którym gospodarka polska odnotowała  pełnowymiarową recesję od początku procesu transformacji , wg wstępnych szacunków w 2020r. nastąpił spadek 4% do 5% PKB w stosunku do roku poprzedniego. Zdaniem profesora nie można jednak przyczyn tego spadku upatrywać wyłącznie w pandemii. Po wnikliwej analizie przyczyn wyhamowania korzystnych tendencji wzrostowych gospodarki prof. Filar omówił warunki wyjścia z kryzysu. Podkreślił, że działania antykryzysowe nie mogą prowadzić do etatyzacji i upaństwowienia polskiej gospodarki. W związku z potrzebą restrukturyzacji przedsiębiorstw , konieczne jest uproszczenie procedur i regulacji przy działaniach restrukturyzacyjnych, upadłościach, fuzjach i przejęciach. Potrzebne byłoby przynajmniej czasowe zawieszenie zakazu handlu w niedzielę, co stanowiłoby istotny bodziec dla wzmocnienia handlu. Profesor wskazał na konieczność szukania rozwiązań, które zachęcałyby do prowadzenia inwestycji prywatnych w Polsce,  dobrych i stabilnych ram prawnych oraz zmniejszenia klina podatkowego. Po wykładzie wywiązała się ciekawa dyskusja.

Drugi wykład pod tytułem “Wpływ  procesów  pogłębiania się niestabilności klimatycznej (i związanej z nią niestabilności geologicznej) oraz  transformacji  cyfrowej na fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu transportu w Europie i innych regionach świata” wygłosił prof. Wojciech Paprocki Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Omawiając sytuację energetyczną, prof. Paprocki wskazał, że według przewidywań niestety dopiero w 2035 roku w skali globalnej uda się osiągnąć sytuację ,w której źródłami energii będą w 50% źródła odnawialne( głównie fotowoltaika i farmy wiatrowe). Jeśli do 2050r. sytuacja ulegnie niewspółmiernie niskiej zmianie do obecnej sytuacji, grozi to w konsekwencji, zdaniem profesora wzrostem średniej temperatury o 3,5 stopnia, co w skali globalnej uznawane jest jako niezwykłe ryzyko pogłębiania się niestabilności zarówno klimatycznej jak i geologicznej. Aby zapobiec tym zmianom i osiągnąć dekarbonizację bez konieczności rezygnacji z dobrobytu mieszkańców globu muszą być przeprowadzone fundamentalne zmiany. Pierwsza zmiana, o której mówił prof. Paprocki musi nastąpić w funkcjonowaniu całego systemu społeczno-gospodarczego, druga wiąże się z transformacją cyfrową, polegająca na przeniesieniu do świata bliźniaka cyfrowego (Digital twin) ogromnych baz  danych aby łatwiej sterować procesami. Digital twin stanie się podstawowym, w opinii prof. Paprockiego, narzędziem ESG   (environmental. social, governance). Powstanie jedna baza danych o pracownikach na stanowiskach operacyjnych (kierowcach , maszynistach operatorach) -first,middle i last mile, jedna baza danych o wszystkich środkach transportu, baza zapewniająca śledzenie obciążeń środowiska w całym łańcuchu dostaw, pozwoli na ewaluację obciążenia, premiowanie liderów zmian i blokowanie “występków” przeciwko ESG.

Również po zakończeniu tego wykładu zadawano szereg ciekawych pytań i wywiązała się dyskusja.

Spotkanie zakończył, podtrzymując tradycję dotychczasowych konferencji noworocznych prof. Paweł Lesiak, zaśpiewaną a cappella kolędą ”Bóg się rodzi”

Przewodniczący Rady Pan Marek Tarczyński złożył Uczestnikom spotkania życzenia noworoczne.

Wszystkim Uczestnikom konferencji dziękujemy za udział i zapraszamy za rok (K.O)

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet