11 lut 2016

11 lut 2016

Koncepcja Nowego korytarza transportu kolejowego.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 4 lutego 2016 r. w Budapeszcie odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli ministerstw odpowiedzialnych za transport z Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier.
Celem spotkania było omówienie i przygotowanie założeń funkcjonowania korytarza nr 11 zapewniającego warunki rozwoju kolejowego transportu towarów, w tym połączeń do portów, centrów logistycznych oraz innych istotnych punktów sieci wspomnianych państw, włączając granicę polsko – białoruską.
W wyniku negocjacji powstał projekt listu intencyjnego, który po uzyskaniu formalnej akceptacji, będzie stanowił podstawę do wszczęcia procedury utworzenia korytarza przez Komisję Europejską.
Zapisy projektu listu intencyjnego są wynikiem kompromisu zaakceptowanego przez wszystkie strony spotkania. Polska uzyskała zapewnienie zabezpieczenia kluczowych postulatów, między innymi dotyczących przebiegu korytarza. (żr. komunikat MIiB/MK)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet