13 kwi 2018

13 kwi 2018

Komunikat MF o zmianach w podatku minimalnym od nieruchomości komercyjnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie regulacji dotyczącej minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych ( w obowiązujących od 1 stycznia 2018 art.30g updof oraz art. 24b updop). Zmiany te wypracowane zostały w wyniku roboczych konsultacji z Komisją Europejską (KE).

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 6.04.2018r.,  po zmianie opodatkowane minimalnym podatkiem dochodowym mają  być wszystkie kategorie budynków (wyłączenie tylko dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego),z jednoczesnym ograniczeniem  do budynków lub ich części, które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Z takiego zapisu wynika, że budynki niewynajęte lub ich części ( nawet wówczas, gdy ich łączna wartość przekroczy 10 mln zł. wykorzystywane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub niewykorzystywane) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem minimalnym.

Podatnik tak jak do tej pory będzie mógł potrącić zapłacony podatek minimalny od należnego za miesiąc podatkowy PIT lub CIT. Ministerstwo przewiduje , że jeżeli kwota podatku minimalnego będzie wyższa niż należny CIT lub  PIT podatnik będzie mógł wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego ponad kwotę podatku CIT lub PIT.

Zmianie ulegnie  sposób stosowania progu 10 mln zł wartości budynku, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania poprzez odejście od stosowania tego progu w odniesieniu do każdego budynku. Próg ten będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek).

Wprowadzona zostanie szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca podatku minimalnego. Klauzula miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym. Takie transfery nie byłyby uznawane przez organy podatkowe dla celów opodatkowania podatkiem minimalnym.(www.mf.gov.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet